Jdi na obsah Jdi na menu
 


Týdenní plán 23. - 27. 4.

Český jazyk:

Čtení

Slabikář 

 • Čteme slabiky, slova a věty s hláskou Ž.
 • Nová hláska a písmeno ř, Ř.
 • Čteme s předložkami (s, na). 

Psaní

Písanka č. 2 

 • Píšeme písmeno š
 • Opakujeme psaní písmen s důrazem na písmena t, z (Uvědomujeme si rozdílné psaní kličky).
 • Trénujeme opis a přepis slabik, slov, vět.

 

Matematika:

Pracovní sešit 2. díl

Zaměříme se na jevy, ve kterých se v samostatné práci chybovalo.

 • Číselná řada 10 - 20. Doplňování do číselné řady. Číselná osa.
 • Rozklady a porovnávání čísel.
 • Pyramidy.
 • Slovní úlohy s jedním početním úkonem (o více, o méně).

 

      Prvouka:

Budeme pokračovat ve zkoušení - Orientace v čase.

Prvňáček vyjmenuje:

 • dny v týdnu (pracovní a volné dny)
 • roční období
 • měsíce v roce (+ měsíce jarní, letní, podzimní a zimní)

Určí čas na svých papírových hodinách.

Projekt Krásy a taje Polabí. 

 

Anglické cvičení:

 • Opakujeme veškerou probranou slovní zásobu.
 • Prvňáčci si mohou opakovat online (viz. níže):

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/?cc=cz&selLanguage=cs

Doporučuji: Slovní zásoba (Picture dictionary), hry (games).

 • Slovní zásoba - Animals (zvířata).                                                                                                                                                   

23. 4. 2018 - Beseda v Městské knihovně Neratovice: Povídání o pohádkách.